Stratejik Plan bir organizasyonu belirli bir zaman diliminde bulunduğu noktadan varmak istediği konuma ulaştıran en kestirme yolu sunan haritadır. Bu haritanın hazırlanmasında mevcut durum analizi, paydaş analizi ve strateji analizi gibi gerekli analizleri yaparak kurumunuzu istediğiniz amaca ulaştıracak en kısa yolu formülüze ediyoruz.