Fikirleri hayat geçiren eylemlerdir. Sahip olduğumuz kaynakları ve kısıtları en verimli kullanacak şekilde eylemlerin planlanması ise projedir.  Yani sizi amacınıza ulaştıracak en doğru stratejiyi ve faaliyetleri belirliyoruz. Bu konuda size destek olabilecek hibe ve destek programlarını, proje teklifi çağrılarını sizlere sunuyoruz. Atılacak adımlarda danışmanlık desteğimizle yanınızda oluyoruz ve yönlendiriyoruz.