KOSGEB Destekleri

KOSGEB, KOBİ’ler için bir çok destek programı hazırlamıştır. Bu desteklerden yararlanmak için KOBİ tanımı içinde yer almak gerekmektedir. Güncellenen KOBİ tanımına göre işletmeler mikro işletme, küçük işletme ve makro işletme olarak 3’e ayrılmaktadır. Mikro İşletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 1 milyon TL aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır. Mikro işletme tanımında değişiklik yapılmamıştır. Küçük İşletmeler: 50 kişiden az yıllık…

Daha Fazla

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

Finansal bilgiler birçoğumuz için çok uzak ve teknik konulardır. Bu eğitimde karmaşık gözüken teknik konular basit ve sade bir dille ifade edilerek finansın ve muhasebenin temelleri anlatılmaktadır. Bu sayede  yatırım yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, bir şirkete veya projeye yatırım yapılırken nasıl bir bakış açısına sahip olunması gerektiği en sade şekliyle açıklanmaktadır.

Daha Fazla

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansları bölgesel kalkınmayı hızlandırmak için hazırlamış oldukları bölgesel kalkınma planları doğrultusunda belirledikleri öncelikli alanlarda bir çok destek sunmaktadır. Bu  desteklerin uygulanması süreci proje teklif çağrısını ilan eden kalkınma ajansının takdiri doğrultusunda şekillenir. Aşağıda kalkınma ajansı destekleri sıralanmıştır. Doğrudan Finansman Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği Güdümlü Proje Desteği Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği

Daha Fazla