KOSGEB, KOBİ’ler için bir çok destek programı hazırlamıştır. Bu desteklerden yararlanmak için KOBİ tanımı içinde yer almak gerekmektedir. Güncellenen KOBİ tanımına göre işletmeler mikro işletme, küçük işletme ve makro işletme olarak 3’e ayrılmaktadır.

Mikro İşletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 1 milyon TL aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır. Mikro işletme tanımında değişiklik yapılmamıştır.

Küçük İşletmeler: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük işletme olarak adlandırılmaktadır. Daha önceden 5 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 8 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Orta Büyüklükteki İşletmeler: 250 çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’yi aşmayan işletmeler, orta büyüklükte işletme olarak adlandırılmaktadır.  Daha önceden 25 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 40 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.

“Yıllık net satış hasılatı” ve “Mali bilanço” üst limiti 40 milyon TL veya daha az olan ve yıllık çalışan personel sayısı 250’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak nitelendirilmektedir.

Leave a Comment