Kalkınma Ajansları bölgesel kalkınmayı hızlandırmak için hazırlamış oldukları bölgesel kalkınma planları doğrultusunda belirledikleri öncelikli alanlarda bir çok destek sunmaktadır. Bu  desteklerin uygulanması süreci proje teklif çağrısını ilan eden kalkınma ajansının takdiri doğrultusunda şekillenir. Aşağıda kalkınma ajansı destekleri sıralanmıştır.

  • Doğrudan Finansman Desteği
  • Doğrudan Faaliyet Desteği
  • Güdümlü Proje Desteği
  • Faiz Desteği
  • Faizsiz Kredi Desteği

Leave a Comment